Jezik/Language: | BiH |
Cijene su prikazane u:
Untitled Document

WOLF media team

Korekcija teksta na veb sajtu i socijalnim mrežama,
unos specifikacija za bicikle :
Sara Tubin

Opisi i specifikacije artikala:
Boris Ljujić
Dario Garić


Asistenti fotografije/prikupljanje specifikacija:
Sanja Račić
Marko Soldan


Fotografije:
Orginalne od proizvođača/Boris Ljujić

Web design (PHP/HTML-CSS):
Boris Ljujić

Socijalne mreže (sadržaj i reklamiranje):
Boris Ljujić

Video:
Kamera, montaža i adaptacija videa od proizvođača
Boris Ljujić

Marketing koordinator:
Boris Ljujić